Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ...2010 r. w sprawie ewidencji i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (w wersji po przeprowadzeniu uzgodnień międzyresortowych, na mocy upoważnienia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji uzgodnienia miedzyresortowe, a także uzgodnienia z organizacjami społecznymi i organizacjami funkcjonującymi w obszarze geodezji i kartografii ww. projektu prowadzi Główny Geodeta Kraju.)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 30.07.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rudlicki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry