Karty Usług - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Karty Usług

Aby ułatwić Państwu załatwienie Waszej sprawy, przedstawiamy poniżej karty usług Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z formularzami i wzorami ich wypełnienia.

 

Lp.

Usługi opisane w Kartach Usług

Opisy sposobów postępowania

Formularze

Wzory wypełnienia

1

Działania podejmowane w przypadku konieczności skorzystania z usługi tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osobę załatwiającą sprawę w MSWiA

KU-01/DKSiW

załącznik nr 1

KU-01/DKSiW

KU-01/DKSiW
załącznik nr 2

2

Procedura przywrócenia obywatelstwa polskiego

KU-01/DOiR

KU-01/DOiR
wniosek

KU-01/DOiR
wzór wypełnienia

3

Udzielanie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

KU-01/DRiOL

KU-01/DRiOL
wniosek

KU-01/DRiOL
wzór wypełnienia

4

Wydawanie drugiego paszportu

KU-01/DSO

 

 

5

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL

KU-02/DSO

KU-02/DSO
wniosek

KU-02/DSO
wersja edytowalna

www.cpd.msw.gov.pl/udostepnianie

 

6

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom

KU-01/DZ

 

 

7

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego

KU-02/DZ

Oświadczenie

Zgoda pracodawcy albo przełożonego na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

 

8

Finansowanie wyrobów medycznych weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom

KU-03/DZ

 

 

9

Zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

KU-04/DZ

 

 

10

Sprawozdanie z działalności fundacji

KU-01/DZIK

KU-01/DZIK
wniosek

 

11

Zezwolenie na utworzenie przedstawicielstwa fundacji zagranicznej

KU-02/DZIK

 

 

12

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na użytkowanie pojazdu samochodowego jako uprzywilejowanego  w ruchu drogowym

KU-03/DZIK

 

 

13

Rejestr działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

KU-04/DZIK

KU-04/DZIK
wniosek

KU-04/DZIK oświadczenie

KU-04/DZIK
wzór wypełnienia wniosku

14

Odwołanie przedsiębiorcy od decyzji MSW wykreślającej wpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

KU-05/DZIK

 

 

15

Wykreślenie przedsiębiorcy (na jego wniosek) z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych (rejestr prowadzony przez MSWiA)

KU-06/DZIK

 

 

16

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

KU-07/DZIK

KU-07/DZIK
wniosek

KU-07/DZIK
wzór wypełnienie wniosku

17

Odwołanie przedsiębiorcy od decyzji MSW cofającej koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

KU-08/DZIK 

 

 

18

Zgłoszenie informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

KU-09/DZIK

 

 

19

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

KU-10/DZIK

KU-10/DZIK
wniosek

KU-10/DZIK
wzór wypełnienia wniosku

20

Zgłoszenie informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

KU-11/DZIK

 

 

21

Odwołanie przedsiębiorcy od decyzji MSW cofającej koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia

KU-12/DZIK

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.06.2014
Data modyfikacji 27.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kołodziejczak
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry